НИЕ СМЕ ГЕНЕРАЦИЈА ЦЕ И ЕВЕ ШТО ИМАМЕ ДА КАЖЕМЕ.

АЈДЕ НА ЦЕ!

ДЕЛИМЕ РАДОСТ, СЛАВИМЕ МЛАДОСТ,
СМЕАТА СЕ ОСВЕЖУВА, ДУХОТ СЕ ОКРЕПУВА,
А ЖИВОТОТ... Е ДА СЕ ДЕЛИ.


РАЗЛИКИТЕ НÉ СПОЈУВААТ, ИСКУСТВАТА НÉ ЗБОГАТУВААТ, СЛОБОДНИ ОД ПРЕДРАСУДИ, ЗБОРУВАМЕ СТО ЈАЗИЦИ.


НЕ КРИЕМЕ ЕМОЦИИ, КАЖУВАМЕ БЛАГОДАРАМ, НЕДОСТИГАШ, ПРОСТИ И ТЕ САКАМ.


ЗНАЕМЕ ДЕКА ЕНЕРГИЈАТА ДОАЃА ОД СЕКОЈ ОД НАС И САКАМЕ ДА СЕ ШИРИ КАКО ВКУСОТ НА ЦЕДЕВИТА!

ЦЕДЕВИТА.
ВКУСОТ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ЦЕ.

0 Loading